20090329

Medarbetarundersökningar

Träffade ett väldigt proffsigt företag i veckan, Netsurvey. Intressanta saker kan hända när man inte bara 'tror' vad personalen tycker, men faktiskt har frågat.

En liten påminnelse dock (inte för Netsurvey, det har det klart för sig!): går man ut och frågar så är det också ett löfte om att man lyssnar! Och om man lyssnar så måste man bekräfta, åtminstone med återkoppling och helst med förändring. Annars är det nästan bättre att inte fråga alls...

20090327

Processer - var kommer de ifrån?

För uppgifter som ska göras många gånger är det alltid bra att etablera en process. Man behöver inte alltid börja från ingenting, benchmarking är ett bra sätt att snabbt hitta formerna för den process man behöver säkerställa.

Men man måste ha koll på var man gör sin benchmarking. Nyligen såg jag en process som härstammade från en leverantör men nu användes hos en uppköpare/brukare. Leverantören har ofta ett annat syfte med sin process än den som är konsument. För leverantören är det förstås viktigt att kunden blir nöjd med tjänsten/produkten och därför vill man lägga mycket tid (och ta betalt för det förstås) på referensgrupper, workshops där man analyserar mål och behov, pilotgrupper före leverans osv. Men när tjänsten/produkten ska levereras 'in-house' så finns det ofta en annan dialog. Behovet av kontroll är helt enkelt inte det samma, eftersom vi har samma uppdragsgivare.

I slutändan blev den 'kopierade' processen onödigt omständig och resurskrävande. På tok för resurskrävande. Risken är att arbetsgivaren börjar fundera på om det hade varit bättre med outsourcing av hela funktionen...

Så gärna benchmarking - men på rätt ställe.

20090326

Att göra efter före

Jag har många kunder som just nu skjuter problemen framför sig - fast det är inte alltid man ser vad man gör. Låt mig ge ett exempel:
Vi har ett nytt ekonomisystem säger kunden. Alla måste utbildas för att kunna jobba i systemet. Antagligen skulle det bli billigare med e-learning och vi skulle just gå igång med ett projekt för det... men nu hinner vi inte. Alla i företaget får en klassrumsutbildning på två dagar, det är ju akut. Det kommer att ta tid att planera, organisera och registrera alla som ska gå, men det måste ju göras.
Sen, efter sommaren eller så när vi har tid, då ska vi starta det där e-learning projketet igen. De som kommer nyanställda ska ju också lära sig systemet...

Att göra en systemutbildning med de verktyg som finns idag går så snabbt att man kan bli klar innan någon hunnit boka lokaler för klassrumsundervisningen. Men framför allt blir utbildningen mycket effektivare, de flesta behöver inte två dagar i klassrum för t ex ett nytt ekonomisystem. Och varför ställer man inte krav på systemleverantören att företagsanpassad e-learning ska ingå vid implementeringen?

Hur hette det nu igen - fort men fel?