20060904

En IT-tekniker i varje hem

”Människor är som fallskärmar. Det är först när de utvecklas som man förstår deras rätta värde.”
Det är likadant med tekniken! När tekniken utvecklas så att den anpassas till dem som ska använda den (människor!), det är då vi förstår dess rätta värde.

I datorns tidiga historia fanns det dem som inte trodde att det fanns behov av mer än 5-6 stycken datorer i hela världen – hela världen har i så fall flyttat in hemma hos mig för så många datorer har vi i familjen. Just nu. Och genom datorerna kommer vi i kontakt med hela världen. Men det är inte helt enkelt att använda tekniken.

Köpte en ny dator med tillhörande skrivare som var färdiginstallerad från leverantören – men det tog en dryg timme, svett och tårar, makens ingripande (innan jag slängde datorn i golvet) och en total ominstallation innan de två apparaterna ville prata med varandra och vi fick svart (och gult, grönt och blått) på vitt på att vi lyckats och förstått. Samma helg har vi också försökt – och till sist lyckats – få datorn och telefonen att prata med varandra så att jag kan synkronisera mina kontaktuppgifter och min kalender. Det tog bara två timmar. ”Plug and play” Bah!

Hur gör alla de som inte har en ingenjör hemma med en ängels tålamod?