20070722

In english...

Thanks to all the great people att Herräng Dance Camp!

I never knew my muscles could hurt that much :) Dancing all day and all night - unforgettable.

Keep dancing the Lindyhop, the Boogaloo, the Funky chicken (thanks Steve!), the Balboa, the Swingblues (thanks Denise!) and much more. Jaa!

For those of you who missed it this year, check out www.herrang.com and come join us next summer.

"Nellie"

20070711

Långt mellan inläggen - som det ska vara

Jo jag har också semester - men inte utan min dator :)

Däremot nästan utan internetkontakt... det är en lång historia men låt oss bara konstatera att mitt hemland Danmark inte har samma täckning på sina nätverks som vi har i Sverige. Och att det finns en del mobiloperatörer som jag helst inte vill börja tala om med risk för att bli anklagad för förtal, speciellt den operatör som utan någon som helst fullmakt lyckades stänga av mitt mobil-abonnemang hos en annan operatör! Men de har ett kort namn, närmast liknar det en siffra...

Under tiden skriver jag på min roman...

hilsen
Pernille