20080417

Utbildning som är långsiktig

Det jag vet är att aktieägarna vill att företaget ska tjäna pengar. Vi på utbildningsavdelningen och på HR kan bidra på två sätt. Vi kan spara pengar och vi kan öka hastigheten från kompetensgap till produktionsresurs.

Allt annat är oväsentligt. Har du den målbilden så landar du rätt. Varje aktivitet som sker ska vara relaterad till företaget affärer och hur företaget behöver utvecklas. Helst långsiktigt. Om vi genomför en utbildningsinsats och inte tänker på hur den kompetensen ska fortleva in i nästa budgetår, då blir det antagligen annorlunda. Att genomföra en insats typ teamutveckling kan bara ganska kortsiktigt. Alla företag har personalomsättning, ska ha personalomsättning. Hur ser det ut hos er? Fem, tio, femtio procent. Jamen vad händer då nästa år, de som inte gick teamutvecklingen i fjol, är de utanför teamet? Resultat är det som till sist knyter samman team är en insikt som vi behöver ta med i planeringen. Det är kanske hur vi gör jobbet för att uppnå resultat, som vi ska utbilda kring hellre än att åka på ”lära känna varandra”

En KY utbildning i flexibelt lärande där jag nyss deltog som föreläsare föreslog att företaget skulle genomföra en utbildning där var och en av de fyra avdelningarna skulle lära sig tillräckligt mycket om varandra (med mycket korta egen producerad e-lärande moduler) för att skapa bättre förståelse och ökad flexibilitet. Det tror jag skapar mycket bättre teamkänsla, och dessutom trodde kunden det också J

20080404

Är utbildning rätt insats?

"Det här fungerar inte, vi måste ha mera utbildning"

Ja, vem är jag att säga nej om mina intäkter kommer från att göra just utbildning, och speciellt som jag gör det bra.
Men är det verkligen utbildning som behövs? Vad är det som saknas egentligen?
  • Kunskap?
  • Färdighet?
  • Rätt Attityd/Vilja?

För olika problem löser vi med olika insatser - det är bara den första punkten här som kan lösas med enbart utbildning.