20070223

Resultat ointressant?

Fantastiskt! År 2007 finns det fortfarande företag som investerar 2 miljoner kronor i en e-lärande lösning - och sen inte bryr sig om att mäta resultat?

Jag blev ombedd att titta på en produktion och ta ställning till om även dotterbolaget kunde använda den eller om jag tyckte att man skulle producera helt ny. Så jag bad att få se siffrorna på hur många som hade använt kursen och vad man hade uppnått med den. Och visst kan det vara svårt att mäta resultatet av kunskapsöverföring, speciellt när det handlar om värderingar och attityder som var fallet här. Men man visste inte ens hur många som hade tagit del av den.
"Det är den viktigaste utbildningssatsningen vi har gjort i år, så vi ville att alla skulle få tillgång till den. Vi la ut den på intranätet".

Vi kan förstås göra en undersökning i efterhand, en enkät och fråga ett urval eller alla anställda om de har tagit del av den (och kanske till och med utvärdera enligt Kirkpatrick - läs mer om det i vår bok - www.borforlag.se) men att man inte ens planerat för att göra det från början...

Vi som jobbar med utbildning måste ta vårt ansvar. Jämför gärna med hur marknadsavdelningarna gör. Visst det är jättesvårt att mäta resultatet av en kampanj ibland - men man gör det, och lär det man kan till nästa projekt!

20070221

"Om du bygger med vårat verktyg kan du lägga in kurserna i vilken plattform som helst"

Flera leverantörer av e-lärande lösningar har modulariserat sitt erbjudande: kunden kan välja att köpa antingen plattform för att distribuera kurser, plattform för att administrera elever, verktyg för att bygga kurser eller verktyg för att bygga tester. Eller hur man nu har delat upp det. Och så säger man till kunden - "vi följer scorm standard, så om du har byggt en kurs med vårat verktyg kan du placera det i vilken plattform som helst"

Det händer att jag träffar kunder som säger: "vi har inte valt plattform än, vi har bara valt ett byggverktyg än så länge... "

Det är sant. I teorin i varje fall. Men fråga också leverantören: Finns det någon kund som gör det idag? Som har producerat en lektion i erat verktyg och kör den lektionen i en annan likvärdig leverantörs plattform?

Hittills har inga leverantörer jag träffat svarat ja på de frågorna...

Har du valt byggverktyg från en leverantör som har alla delarna i sitt utbud - då har du också valt de andra delarna.

HR-XML

Lyssnade igår på ett föredrag om arbetet kring en gemensam standard i taxonomin för HR. Behovet har uppstått på många fronter, bland annat när vi får en rörligare global arbetsmarknad och it-stöden ska börja utväxla information med varandra.

Gunnar Wass på AMS har varit föregångar för det här och sett behoven. Och det är ett arbete som tar tid och kräver mycket referenstagning för att det verkligen ska fungera. Men det är nödvändigt. Leta reda på Gunnar om du vill veta mer.

20070209

Tydlighet efterlyses!

Det är ju inte nytt det här med e-learning, eller e-lärande. Min äldsta bok i ämnet är från 1967. Men det råder fortfarande osäkerhet hos kunderna: vad är vad? Sveriges bästa/främsta/största kompetensverktyg - vad ska jag ha dem till?

En kollega från en annan bransch än utbildningsbranschen kontaktade mig: Jag har tittat på alla de leverantörer du gav mig länkar till - men jag förstår inte. Vad är det de säljer?

Begreppen vi svänger oss med är kanske bra för att vi vet vad som är vad. Men användaren behöver tydlighet.

Om jag ska administrera utbildning? Då behöver jag ett administrationsverktyg - inte ett LMS, LCMS, Kompetensportal eller Performance tool.
Om jag ska skapa utbildning som kan genomföras direkt i datorn? Ja då behöver jag ett produktionsverktyg - och det kan vara mer eller mindre avancerat, helst ska det följa branschens standard.
Om jag ska kommunicera med mina elever - och inte tror att de gängse kanalerna som e-post räcker - ja då behöver jag ett verktyg för det - ett "virtuellt klassrum" eller ett forum på nätet.

Kan vi bli lite tydligare gemensamt i branschen? Pedagogik är det vi ska vara bra på - då måste vi också pedagogiskt kunna hjälpa användarna att veta vad de ska ha.