20070423

Känslor via datorn - är det möjligt?

Kan man verkligen lära ut beteende, mänsklig interaktion, via datorn? Kan man skapa äkta känslor och verkligen förstå till exempel hur man beter sig som chef i ett svårt personal ärende?

Nej. Mänsklig interaktion kräver mänsklig interaktion. Vi har en oerhörd förmåga till nyanser som vi aldrig kan återskapa i datorn.

Så kan vi då använda datorn för att skapa känslor och förståelse? Jo absolut.
För det första kan vi lära ut allt det teoretiska runt omkring beteenden, och det kan vi till och med göra mer effektivt än vad man kan som enskild föreläsare i ett klassrum - om det är bra gjort. Det är DET vi ska använda e-lärandet till när det gäller beteenden; att exemplifiera, sätta i sammanhang, ge modellerna och krokarna som vi kan hänga upp världbilden på och få den lite mer begriplig och överskådlig. Sedan kan vi komplettera det med "live" träning och diskussioner.

För det andra: det är inte alltid med det genomarbetade manuset och de bredaste banden för videosekvenser som vi faktiskt skapar känslor. Det är ofta när vi själva är med och påverkar som verkligt engagemang och känslor uppstår... mer om det i mitt nästa inlägg!

20070419

Nyckeltal i budgetsammanhang

Jag fick en fråga: Hur ska vi räkna i budgeten när vi inför e-lärande som ett sätt att utbilda sig? Hur mycket kan vi spara och hur ska vi räkna ut vilka siffror vi ska använda i budgeten? Finns det några generella nyckeltal?

Generellt är svårt. Men vi kan ta två exempel:
1. Applikationsutbildning. Ni vet alla som måste lära sig företagets ekonomisystem, crm-system, hr-system, lönesystem.... ni har säkert minst 10 och ibland upp till flera hundra applikationer. Och är det mer än 200 anställda som ska kunna de här applikationerna så är det mellan 10 och 20 personer som ska ha utbildning varje år, på olika tider. Då är det lönsamt att räkna på att göra en datorstödd utbildning, med hjälp av verktyg som Captivate - och ersätta all klassrumsundervisning med den. Företaget som gav mig frågan hade redan tagit det steget - deras nyckeltal efter att produktionen är gjord för gällande applikation - noll kronor i utbildningskostnader. Noll kronor. Men det bör finnas någon specialist - antingen på IT eller där applikationen hör hemma - som kan svara på specialfrågor där utbildningen inte räcker. Det måste det ändå finnas.

2. Allt annat :) som innehåller både teori och praktik - halvera den tidigare beräknade utbildningstiden. Istället för två dagar arbetsrätt kan det räcka med en dag - under förutsättning att det är möjligt att kontrollera att ALLA har gått igenom den teoretiska delen INNAN de kommer till klassrummet. Och det kravet måste man hålla på. Nyckeltal - halverad utbildningskostnad mot tidigare traditionellt sätt.

20070405

Dramaturgi - vid rätt tillfälle

Genom åren har jag träffat många multimediaproducenter (jo de hette så förut) som hävdat att "lärandet måste vara roligt - därför använder vi oss av klassisk dramaturgi för att väcka intresse och lust". Speciellt om vi ska utbilda en grupp som vi inte har någon hållhake på - t ex våra kunder - så ska det vara inspirerande och motiverande.

Men de allra flesta utbildningsinsatser i företagen görs för den egna personalen. (Och om det inte är det så bör det vara) utbildning i sådant som medarbetarna måste kunna för att klara jobbet. Behövs då verkligen all denna motivation och lustfyllda upplevelse?

Är det utbildning just-in-case eller just-in-time?

Ska jag lära mig jobba i företagets ekonomisystem så kanske jag inte behöver en dramatisering. "Här är Olle, han har varit på tjänsteresa och vill ha tillbaka pengar för sina utlägg. Hur ska han göra med sitt taxikvitto?" eller "När Stina kom till jobbet måndag morgon stod hennes sura chef i dörren och viftade med en bunt papper: Du kommer försent och här är listan på nya kunder som ska läggas in i systemt. Det måste vara klart före lunch för annars..." Hur mycket drama vill du ha?

Case-scenarier är bra! Det kan förtydliga ett ämnesområde och skapa diskussion och eftertanke. Men det är inte alltid nödvändigt. Och framför allt får vi inte glömma bort att också presentera fakta när sådan finns tillgänglig. På ett pedagogiskt sätt förstås - det är det som är vår yrkesstolthet.

Men pedagogik är inte liktydigt med dramatik.