20070828

Organisationer...

är inga amöbor, urtidsdjur som uppstår genom tillfälliga mutationer. Vi får de organisationer vi förtjänar (för att travestera ett annat känt management floskeluttryck). Eller?

Jag jämförde organisationsskisser med en tidigare kollega i konsultbranchen, mellan ett flertal olika organisationer som vi båda var bekanta med och vi konstaterade att på papret ser det inte så olika ut - men i verkligheten...

Vem har ansvaret för att lära ut, att en ritning är bara på papret, det är du som ska fylla din ruta för att det ska bli verklighet?

Inga kommentarer: